Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Zanim podejmiemy decyzję o założeniu własnej firmy warto wcześniej przeprowadzić dokładne rozpoznanie rynku i konkurencji. Jest to niezwykle istotne, gdyż dzięki uzyskanym informacjom można odnaleźć niszę rynkową, a także stworzyć innowacyjne rozwiązania, które dotychczas nie były stosowane lub były praktykowane ale w bardzo małym stopniu. Pamiętajmy, że im nowocześniejsza koncepcja, tym większa szansa osiągnięcia sukcesu.

Ale dobry pomysł na biznes to nie wszystko, należy również sporządzić biznesplan, który jest szczegółowym planem działania firmy.

Kolejnym krokiem przed rozpoczęciem prowadzenia własnego przedsiębiorstwa jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania, podjęcie decyzji o zarejestrowaniu się jako płatnik podatku VAT czy zakup kasy fiskalnej. Warto dodatkowo wiedzieć czy dla potrzeb prowadzenia firmy konieczne jest zezwolenie, licencja lub koncesja.

Aby mieć pewność, że podjęte decyzje będą trafne i korzystne dla nas jako przedsiębiorców warto już na tym etapie wybrać biuro rachunkowe. Doświadczony księgowy doradzi, co jest najkorzystniejsze dla naszego przedsiębiorstwa, a następnie pozwoli skupić się tylko na zarządzaniu własną firmą i osiąganiu maksymalnych zysków.

Gdy już mamy pomysł na założenie własnej firmy, stworzyliśmy biznesplan i wybraliśmy sposób opodatkowania następnym krokiem jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja w CEIDG polega na:

  • Wypełnieniu wniosku na formularzu CEIDG-1, który jest jednocześnie:

- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (nadanie numeru REGON),

- zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego (nadanie lub wskazanie numeru NIP),

- oświadczeniem wyboru formy opodatkowania,

- zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS / KRUS.

Do wniosku można również dołączyć zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT.

Podczas wypełniania formularza określamy także rodzaj działalności, którą będziemy prowadzić. Posłuży nam do tego Polska Klasyfikacja Działalności ( PKD ), która zawiera spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo.

  • Złożeniu wniosku w Urzędzie Miasta / Gminy lub wysłaniu drogą elektroniczną.

 

Mimo, iż poprzez złożenie wniosku o wpis do CEIDG zostaliśmy zgłoszeni jako płatnicy składek ubezpieczeniowych dla ZUS / KRUS jesteśmy zobowiązani osobiście stawić się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i dostarczyć odpowiednie dokumenty. ZUS ZUA składają przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza będzie jedynym źródłem dochodów, zaś ZUS ZZA obowiązuje osoby, które dodatkowo są zatrudnione na umowę o pracę, a ich wynagrodzenie przekracza minimalną krajową.

 

 

Warto wiedzieć! Niższe stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców.

Osoby, które zakładają działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z preferencyjnych stawek ZUS przez okres 24 miesięcy. Warunki jakie należy spełnić by płacić mniejsze składki ZUS:

  • W okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej nie można prowadzić pozarolniczej działalności;

  • Nie można świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego byliśmy zatrudnieni (umowa o pracę) w roku założenia działalności oraz poprzedzającym go, wchodzących w zakres czynności wykonywanych na etacie;

Wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, jednoosobowi wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, twórcy oraz artyści nie mogą skorzystać z niższych stawek ZUS.

 

Jeżeli zakładamy ( lub chcemy zakończyć ) działalność gospodarczą w trakcie miesiąca lub gdy przez część miesiąca jesteśmy niezdolni do pracy i przysługuje nam prawo do zasiłku, preferencyjna podstawa wymiaru składek ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

 

W przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne, składka na ubezpieczenie zdrowotne przez każdego przedsiębiorcę jest opłacana w jednakowej wysokości oraz jest niepodzielna.

 

Poniżej przedstawiono zestawienie obowiązujących składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla nowych firm i stałych przedsiębiorców.

 

UBEZPIECZENIE

SKŁADKI ZUS OBOWIĄZUJĄCE W 2014 DLA NOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

SKŁADKI ZUS OBOWIĄZUJĄCE W 2014 DLA STAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 

Podstawa

Wysokość składki

Podstawa

Wysokość składki

SPOŁECZNE

EMERYTALNE

504 zł

98,38 zł

2247,60 zł

438,73 zł

RENTOWE

40,32 zł

179,81 zł

CHOROBOWE

12,35 zł

55,07 zł

WYPADKOWE

9,73 zł

43,38 zł

 

160,78 zł

 

716,99 zł

ZDROWOTNE

3004,48 zł

270,40 zł

3004,48 zł

270,40 zł

FUNDUSZ PRACY

 

 

2247,60 zł

55,07 zł

Ʃ

 

431,18

 

1042,46

 

Mały ZUS” zwalnia również przedsiębiorców z opłacania FP, gdyż podstawa wymiaru składek jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Istotną kwestią podczas zakładania działalności gospodarczej jest również uzyskanie informacji o niezbędnych zezwoleniach i koncesjach, które są niezbędne do prowadzenia niektórych typów działalności.

 

Należy pamiętać, że założenie własnej działalności gospodarczej wymaga ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, powstałych w skutek działania na rzecz przedsiębiorstwa oraz zaksięgowania ich na odpowiednich kontach. Każdy podatnik może prowadzić księgowość sam lub powierzyć to zadanie biuru rachunkowemu, które profesjonalnie zajmie się rozliczeniami.

 

 

 

 

 

 

giodo.jpg
gus.jpg
ks1.jpg
men.jpg
mf.jpg
mg.jpg
mpips.jpg
ms.jpg
nbp.jpg
nsa.jpg
pfron.jpg
pip.jpg
popon.jpg
premier.jpg
rcl.jpg
ru.jpg
sejm1.jpg
senat.jpg
sn1.jpg
tk1.jpg
tsue.jpg
uokik.jpg
uzp.jpg
zus.jpg