Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kadry i płace

 • prowadzenie akt osobowych
 • prowadzenie kart urlopowych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych na zaliczkę podatku dochodowego od pracowników – PIT-4
 • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników – PIT-11/8B, PIT-40
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących do ZUS
 • sporządzanie raportów RMUA
 • sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,
 • wyjaśnianie i korygowanie zaległych błędów wg zawiadomień z ZUS
 • przygotowanie przelewów do US i ZUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową,
 • pełną reprezentację przed Organami Państwowymi