Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Pełne księgi handlowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych
 • opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki,
 • pomoc przy ustalaniu zasad (polityki) rachunkowości
 • ewidencja kosztów i przychodów
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia właścicieli
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • sporządzanie zestawienia sald i obrotów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich
 • sporządzanie zestawień i analiz finansowych
 • przygotowanie przelewów do US i ZUS
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • pełną reprezentację przed Organami Państwowymi
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług (VAT)
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia właścicieli
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich
 • sporządzanie zestawień i analiz finansowych
 • pełną reprezentację przed Organami Państwowymi
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe


Ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencja przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług (VAT)
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia właścicieli
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-28
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe
giodo.jpg
gus.jpg
ks1.jpg
men.jpg
mf.jpg
mg.jpg
mpips.jpg
ms.jpg
nbp.jpg
nsa.jpg
pfron.jpg
pip.jpg
popon.jpg
premier.jpg
rcl.jpg
ru.jpg
sejm1.jpg
senat.jpg
sn1.jpg
tk1.jpg
tsue.jpg
uokik.jpg
uzp.jpg
zus.jpg