Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Inne usługi

 • przygotowanie dokumentów EDG-1 do Urzędu Gminy
 • przygotowanie dokumentów do US
 • przygotowanie dokumentów do ZUS
 • przygotowanie dokumentów do KRS
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania PFRON dla przedsiębiorcy
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania PFRON przy zatrudnieniu niepełnosprawnych pracowników
 • wybór formy prowadzenia ewidencji
 • wyboru sposobu opodatkowania
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zatrudniania pracowników
 • nadzorowanie księgowości w firmie
 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • archiwizacja dokumentów firmy


Rozliczenia roczne

 • weryfikacja dokumentów
 • wykonanie rocznego zeznania podatkowego: PIT-37, PIT-36 ,PIT-36L ,PIT-38 ,PIT-28
 • dostarczenie do US za pokwitowaniem
giodo.jpg
gus.jpg
ks1.jpg
men.jpg
mf.jpg
mg.jpg
mpips.jpg
ms.jpg
nbp.jpg
nsa.jpg
pfron.jpg
pip.jpg
popon.jpg
premier.jpg
rcl.jpg
ru.jpg
sejm1.jpg
senat.jpg
sn1.jpg
tk1.jpg
tsue.jpg
uokik.jpg
uzp.jpg
zus.jpg