Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Poniżej znajdują się obowiązujące wskaźniki i stawki. Po wskazaniu konkretnego wskaźnika znajdziecie Państwo wszelkie informacje w wybranym zakresie.

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek.

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Okres
1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł) 555,00

Składki na ubezpieczenia społeczne przy podanej podstawie wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.01.2016 r.-
31.12.2016 r.
(zł)
emerytalne
19,52
108,34
rentowe 8,00 44,40
chorobowe
2,45
13,60
wypadkowe
1,80
9,99

Razem składki społeczne: 176,33 zł

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres
1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)             3.210,60
Stawka %
9
Kwota (zł)               288,95
Stawka % do odliczenia od podatku
7,75
Kwota (zł)                248,82

 Razem składka zdrowotna: 288,95 zł

 

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

 

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców  wynosi:

Okres
1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Najniższa podstawa wymiaru składek (zł)
2.433,00

Składki na ubezpieczenia społeczne przy podanej podstawie wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
(zł)
emerytalne
19,52
474,92
rentowe 8,00 194,64
chorobowe
2,45
59,61
wypadkowe
1,80%
43,79

Razem składki społeczne: 772,96 zł

 

 

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres
1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)             3.210,60
Stawka %
9
Kwota (zł)               288,95
Stawka % do odliczenia od podatku
7,75
Kwota (zł)               248,82

Razem składka zdrowotna: 288,95 zł 

 

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają  od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Okres
1.01.2016 r. - 31.12.2016 r.
(zł)
Stawka 2,45%
59,61

 Razem Fundusz Pracy: 59,61 zł 

 

Płatnicy składek zobowiązani są do dokonywania wpłat należności z tytułu składek za dany miesiąc odrębnymi przelewami/wpłatami, na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS, tj.:

 

83101010230000261395100000 - w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
78101010230000261395200000 - w przypadku należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
73101010230000261395300000 - w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
68101010230000261395400000 - w przypadku należności z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

 

giodo.jpg
gus.jpg
ks1.jpg
men.jpg
mf.jpg
mg.jpg
mpips.jpg
ms.jpg
nbp.jpg
nsa.jpg
pfron.jpg
pip.jpg
popon.jpg
premier.jpg
rcl.jpg
ru.jpg
sejm1.jpg
senat.jpg
sn1.jpg
tk1.jpg
tsue.jpg
uokik.jpg
uzp.jpg
zus.jpg