Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Poniżej znajdują się obowiązujące wskaźniki i stawki. Po wskazaniu konkretnego wskaźnika znajdziecie Państwo wszelkie informacje w wybranym zakresie.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2015 r., jeżeli ich przychody za 2014 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Limit przychodów za 2014 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2015 r., wynosi: 5.010.600 zł.

giodo.jpg
gus.jpg
ks1.jpg
men.jpg
mf.jpg
mg.jpg
mpips.jpg
ms.jpg
nbp.jpg
nsa.jpg
pfron.jpg
pip.jpg
popon.jpg
premier.jpg
rcl.jpg
ru.jpg
sejm1.jpg
senat.jpg
sn1.jpg
tk1.jpg
tsue.jpg
uokik.jpg
uzp.jpg
zus.jpg