Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Poniżej znajdują się obowiązujące wskaźniki i stawki. Po wskazaniu konkretnego wskaźnika znajdziecie Państwo wszelkie informacje w wybranym zakresie.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2015 r., jeżeli ich przychody za 2014 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Limit przychodów za 2014 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2015 r., wynosi: 5.010.600 zł.