Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Kliknij

i sprawdź

Poniżej znajdują się obowiązujące wskaźniki i stawki. Po wskazaniu konkretnego wskaźnika znajdziecie Państwo wszelkie informacje w wybranym zakresie.

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2015 r.

 

Podatnicy uprawnieni do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 r.

wyszczególnienie

przychody podatnika/spółki za 2014 r.
z działalności gospodarczej

limit w euro*)

limit w złotych

prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie

150.000

626.880

prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych

150.000

626.880

prowadzący działalność jednocześnie:

   
   - samodzielnie oraz         150.000        626.880
   - w formie spółki cywilnej osób fizycznych
      lub spółki jawnej osób fizycznych
        150.000        626.880

Podatnicy uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 r.

prowadzący działalność samodzielnie

25.000

104.480

prowadzący działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych

25.000

104.480

 

Podatnicy, którzy rozpoczną w 2015 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacają w tym roku ryczałt ewidencjonowany – bez względu na wysokość przychodów.

giodo.jpg
gus.jpg
ks1.jpg
men.jpg
mf.jpg
mg.jpg
mpips.jpg
ms.jpg
nbp.jpg
nsa.jpg
pfron.jpg
pip.jpg
popon.jpg
premier.jpg
rcl.jpg
ru.jpg
sejm1.jpg
senat.jpg
sn1.jpg
tk1.jpg
tsue.jpg
uokik.jpg
uzp.jpg
zus.jpg